THIẾT BỊ KHÍ NÉN ATP

THIẾT BỊ KHÍ NÉN ATP - MỸ


1) Ống dẫn khí nén PU 


Tên Ống khí nén PU  
Ống PU PU18ABK PU04M/532AR PU04M/532ABK PU04M/532AC PU04M/532ACB Ống khí nén
Ống PU PU18AC PU04M/532AG PU04M/532AG PU04M/532ALB PU04M/532ANB Ống khí nén
Ống PU PU18ACB PU04M/532AW PU04M/532AY PU04M/532BBK PU04M/532BC Ống khí nén
Ống PU PU18BC PU04M/532BCB PU04M/532BG PU04M/532BGY PU04M/532BLB Ống khí nén
Ống PU PU18CC PU04M/532BNB PU04M/532BR PU04M/532BW  PU04M/532BY Ống khí nén
Ống PU PU18CCB PU04M/532CBK PU04M/532CC PU04M/532CCB PU04M/532CG  Ống khí nén
Ống PU PU18CR PU04M/532CGY PU04M/532CLB PU04M/532CNB PU04M/532CR Ống khí nén
Ống PU PU18DC PU04M/532CW  PU04M/532CY PU04M/532DBK  PU04M/532DC Ống khí nén
Ống PU PU04M/532DCB  PU04M/532DG PU04M/532DGY PU04M/532DLB PU04M/532DNB Ống khí nén
Ống PU PU04M/532DR PU04M/532DW PU04M/532DY PU04M/532EBK PU04M/532EC Ống khí nén
Ống PU PU04M/532ECB PU04M/532EG PU04M/532EGY PU04M/532ELB PU04M/532ENB Ống khí nén
Ống PU PU04M/532ER PU04M/532EW PU04M/532EY  PU04M/532FBK PU04M/532FCB Ống khí nén
Ống PU PU04M/532FG PU04M/532FGY PU04M/532FLB PU04M/532FNB  PU04M/532FC Ống khí nén
Ống PU PU04M/532FR PU04M/532FW  PU04M/532FY PU316ABK PU316AC Ống khí nén
Ống PU PU316ACB PU316ALB PU316ANB PU316AOR  PU316AR Ống khí nén
Ống PU PU316AY PU316BBK PU316BC PU316BCB  PU316BLB Ống khí nén


2) Ống khí nén NYLON


3) Ống khí nén dùng cho máy Hàn


Tên Armor-Weld Tubing - Individual - Ống nén nén dùng cho máy hàn
Ống chống cháy LE14BBK LE14BLB LE14BR 2LE14BBK LE08M/516FG
Ống chống cháy 2LE14BLB  2LE14BR  2LE14BR  LE08M/516FBK  2LE08M/516FLB
Ống chống cháy LE08M/516FLB 2LE08M/516FBK LE08M/516FR 2LE08M/516FG  LE08M/516FY
Ống chống cháy LE08M/516FW 2LE08M/516FR LE38BBK 2LE08M/516F LE38BLB
Ống chống cháy LE38BR 2LE38BBK  2LE38BLB LE12BBK 2LE38BR 
Ống chống cháy LE12BG LE12BR 2LE12BBK LE12BLB 2LE12BG
Ống chống cháy LE06MFBK 2LE12BW LE06MFG 2LE06MFBK 2LE06MFG 
Ống chống cháy LE06MFLB  LE06MFR 2LE06MFLB LE06MFY 2LE06MFR
Ống chống cháy LE06MFW 2LE06MFY LE10MFBK  2LE06MFW LE10MFG
Ống chống cháy 2LE10MFBK LE10MFLB  2LE10MFG  LE10MFR  2LE10MFLB
Ống chống cháy LE10MFY  2LE10MFR LE10MFW 2LE10MFY LE12MFBK
Ống chống cháy 2LE10MFW LE12MFG LE12MFLB 2LE12MFBK LE12MFR
Ống chống cháy 2LE12MFG LE12MFY 2LE12MFLB LE12MFW 2LE12MFR
Ống chống cháy 2LE12MFY 2LE12MFW      


4) Ống xoắn - Ống lò xo dẫn khí nén PU


Tên Ống khí nén lò xo PU
Ống PU TT-12-15-CB-RS TT-14-10-CB-RS TT-14-15-CB-RS TT-14-15-Y-RS TT-14-20-CB-RS Ống khí nén
Ống PU TT-14-20-LB-RS TT-14-20-NB-RS TT-14-20-R-RS TT-14-20-Y-RS TT-14-30-BK-RS Ống khí nén
Ống PU TT-14-25-CB-RS TT-14-30-C-RS TT-14-30-CB-RS TT-14-25-LB-RS TT-14-30-NB-RS Ống khí nén
Ống PU TT-14-25-R-RS TT-14-30-R-RS TT-14-25-Y-RS TT-14-30-Y-RS TT-38-10-CB-RS Ống khí nén
Ống PU TT-38-15-BK-RS TT-38-15-CB-RS TT-38-20-C-RS TT-38-20-CB-RS TT-38-25-CB-RS Ống khí nén
Ống PU TT-38-25-LG-RS TT-38-25-NB-RS TT-38-25-R-RS TT-38-30-C-RS TT-38-30-CB-RS Ống khí nén
Ống PU TT-38-30-NB-RS Ống lò xo Ống lò xo Ống lò xo Ống lò xo Ống khí nén
Ống PU Ống lò xo Ống lò xo Ống lò xo Ống lò xo Ống lò xo Ống khí nén
Ống PU Ống lò xo Ống lò xo Ống lò xo Ống lò xo Ống lò xo Ống khí nén
Ống PU Ống lò xo Ống lò xo Ống lò xo Ống lò xo Ống lò xo Ống khí nén
Ống PU Ống lò xo Ống lò xo Ống lò xo Ống lò xo Ống lò xo Ống khí nén
Ống PU Ống lò xo Ống lò xo Ống lò xo Ống lò xo Ống lò xo Ống khí nén
Ống PU Ống lò xo Ống lò xo Ống lò xo Ống lò xo Ống lò xo Ống khí nén
Ống PU Ống lò xo Ống lò xo Ống lò xo Ống lò xo Ống lò xo Ống khí nén
Ống PU Ống lò xo Ống lò xo Ống lò xo Ống lò xo Ống lò xo Ống khí nén
Ống PU Ống lò xo Ống lò xo Ống lò xo Ống lò xo Ống lò xo Ống khí nén